Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd

24-04-2015
Statens folkhälsoinstitut
Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd

Redovisning för åren 2010-2011

Regeringen gav våren 2009 Statens folkhälsoinstitut ett uppdrag, inom ramen för Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – En vinst för alla, att utveckla kommunala strategier för föräldrastöd. Uppdraget inleddes med att Folkhälsoinstitut efter utlysning valde ut ett antal projektkommuner. Dessa fick medel för att i samarbete med ett forskningslärosäte utveckla föräldrastödet i enlighet med definitionen av föräldrastöd i den nationella strategin. Projekttiden för deltagande kommuner har varit två år, 2010-2011. Kalmar, Spånga-Tensta SDF, Södertälje, Umeå, Växjö, Sjuhärads kommunalförbund, Tjörn, Ovanåker, Linköping och Uddevalla är de kommuner som bland nära femtiotalet sökande valdes ut till projektkommuner och som har samarbetat med varsitt forskningslärosäte.