Sociala insatster på en familjecentral – en utvärdering (Familjens Hus i Hässleholm)

24-04-2015
Vibeke Bing. Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan, nr 1 2011. Kristianstad University Press.
Sociala insatser på en familjecentral - en utvärdering