Flykting- och integrationsarbete

SKR:s tips på integrationsarbete

De har även en facebooksida med nya spännande ex på arbete som görs runt om i landet.

https://www.facebook.com/sverigeskommunerochregioner/

 

 

SKR integrationsarbete Uppdaterad länk till Verktygslådan

Kramforsmodellen

Kramforsmodellen
En av vägarna för en lyckad integration för asylsökande barnfamiljer

Kramforsmodellen Kramforsmodellen broschyr Kramforsmodellen, powerpoint