Familjecentralsföreningen i Almedalen

28-06-2017

Första veckan i juli är familjecentralsföreningen på plats i Almdedalen. Syftet med föreningens medverkan är att sprida kunskap om det viktiga förebyggande och främjande arbetet som sker på familjecentralena för barn och familjer. Vi kommer att ha ett seminarie, ett tältmöte och vara utställare vid Barnrättstorget på S:t Hansgatan 21 i Visby. Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen.

Seminariet kommer att belysa familjecentralen som en arena i arbetet för en jämlik hälsa!

Skillnader i hälsa ökar i Sverige. Gapet är stort mellan olika socioekonomiska grupper. Familjecentralens hälsofrämjande, universella och tidigt förebyggande arbete med barn och föräldrar sker genom samverkan och är en viktig arena för systematiskt, långsiktigt arbete för minskad ojämlikhet i hälsa.

Seminarietid 4/7 kl. 10,20-11,00

Tälttid onsdag 5/7 kl. 12,15-12,35 Tältmötet  gästas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.