FFFF på Barnrättsdagarna 2017!

27-04-2017

Med representanter från FFFF:s styrelse och regionala kontaktpersoner hade vi ett seminarie på Barnrättsdagarna i Örebro. Temat för dagarna var Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering. Vårt seminarium hade överskriften ”Familjecentralen – en mötesplats för kunskapsutveckling och integration”. Förutom en kort introduktion om föreningens arbetet belyst seminariet praktiska exempel där man ofta i samverkan med andra erbjuder insatser för att främja integration och kunskapsutveckling. Exemplen kom från Helsingborg, Uppsala och Spånga Tensta.

 

Föreläsare:

Åsa Pettersson, ordförande FFFF.
Moa Mellbourn
, socionom, Familjecentralen Söder i Helsingborg.

Lena Williamsson, barnmorska, Ekeby/Flogsta och Stenhagens Familjecentral i Uppsala.

Carina Nyström socionom, Spånga-Tensta Familjecentral.

Gerd Lundquist föräldrarådgivare/samordnare för föräldrastöd, Spånga-Tensta Familjecentral.

IMG_0026