Film om Familjecentraler!

19-05-2020

Föreningen firar 20 års-jubileum och har arbetat fram en film om familjecentraler som nu finns publicerad på Youtube. Det är en kort film som beskriver familjecentralers salutogena arbetssätt för att främja folkhälsan. Filmen riktar sig bl. a till politiker och tjänstepersoner som är beslutsfattare i region och kommun.

(Önskar man visa filmen i annat format än den som finns på Youtube kan man kontakta oss på info@familjecentraler.se)

Se filmen här