Firandet av Familjecentralens dag kommer i fortsättningen att ske på valfri dag under vecka 38!

13-12-2016

Anledningen till detta är att ge större möjlighet att uppmärksamma olika angelägenheter då veckan vi haft tidigare krockade med den Internationella Föräldradagen.