Barnmorska

Den här rapporten har sammanställts av Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) i nära samverkan med en strategisk samverkansgrupp som på uppdrag av FFFF samverkar för att vidmakthålla, stärka och utveckla familjecentralen arbete. Syftet med rollbeskrivningen är dels att på folkhälsovetenskaplig grund stimulera utvecklingen av det tvärprofessionella samarbetet på familjecentraler för att främja barns hälsa och utveckla arbetsformer som stärker föräldrarnas kompetens, delaktighet och inflytande. Dokumentet lyfter barnmorskans roll på en familjecentral.


Läs mer

chevron_rightBarnhälsovårdssjuksköterska chevron_rightBarnmorska chevron_rightPedagog chevron_rightRegional kontaktperson chevron_rightSamordnare chevron_rightSocionom