Pedagog

Pedagogen på familjecentralen

Rapporten om pedagogens roll på familjecentralen har fått namnetNi ser allt och alla, Ni ser, hör, känner och gör, ni är toppen!”, Pedagogens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler. Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF).

Syftet är dels att på folkhälsovetenskaplig grund stimulera utvecklingen av det tvärprofessionella samar­betet på familjecentraler för att främja barns hälsa och utveckla arbetsformer som stärker föräldrarnas kompetens, delaktighet och inflytande. Dels för att lyfta fram pedagogens unika mångfasetterade roll och kompetens på en familjecentral. Föreliggande rapport syftar till att förtydliga pedagogens roll på familjecentralen och är ett efterlängtat verktyg för professionen. Vidare avser den att lyfta det som är unikt med att arbeta som pedagog på öppna förskolan i en familjecentral i jämförelse med ett mer traditionellt arbete som pedagog i en barngrupp på förskola.

Arbetet med rapporten har bedrivits i arbetsgrupper, under seminariedagar och på studiedagar för ett förtydligande av uppdrag med stöd av befintlig forskning. I rapporten används pedagog som övergripande yrkesbeteckning för den befattning som personalen på öppna förskolan har. Förskollärarexamen är den vanligast förekommande för dessa tjänster, men även andra utbildningar förekommer.


Läs mer

chevron_rightBarnhälsovårdssjuksköterska chevron_rightBarnmorska chevron_rightPedagog chevron_rightRegional kontaktperson chevron_rightSamordnare chevron_rightSocionom