Socionom

Socionomen på familjecentralen

Den här rapporten har sammanställts av Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) och ges ut av Akademikerförbundet SSR. Syftet är dels att på folkhälsovetenskaplig grund stimulera utvecklingen av det tvärprofessionella samarbetet på familjecentraler för att främja barns hälsa och utveckla arbetsformer som stärker föräldrarnas kompetens, delaktighet och inflytande, och dels att lyfta fram socionomens unika roll och kompetens på en familjecentral.

Initiativet till rapporten har sin bakgrund i en motion till FFFF:s årsmöte 2008 om att beskriva socionomens uppdrag i socialtjänstens tidigt förebyggande verksamhet på landets familjecentraler. Motionen antogs av årsmötet. Arbetet har bedrivits i arbetsgrupper, under seminariedagar och studiedagar för att förtydliga uppdraget med stöd av lagstiftning och befintlig forskning.


Läs mer

chevron_rightBarnhälsovårdssjuksköterska chevron_rightBarnmorska chevron_rightPedagog chevron_rightRegional kontaktperson chevron_rightSamordnare chevron_rightSocionom