Barnhälsovårdssjuksköterska

Den här rapporten ”Rätt stöd på lätt sätt” om Barnhälsovårdens roll i hälsofrämjande och förebyggande arbete på familjecentraler är ett led i arbetet med att dokumentera alla yrkesprofessioner på en familjecentral. Arbetet med rapporten har bedrivits i arbetsgrupper bland annat under seminariet ”Barnhälsovårdens roll på Familjecentral” för ett förtydligande av uppdrag med stöd av befintlig forskning. Rapporten har sammanställts av Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF). Nationella myndigheter i Sverige har i jämförelse med till exempel Norge inte uppdraget att organisera det hälsofrämjande arbetet i ett tvärfackligt samarbete på familjecentraler.


Läs mer

chevron_rightBarnhälsovårdssjuksköterska chevron_rightBarnmorska chevron_rightPedagog chevron_rightRegional kontaktperson chevron_rightSamordnare chevron_rightSocionom