Verksamhetsplan och berättelse

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation, ofta under ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen framställs i allmänhet av styrelsen parallellt med en budget, och följs upp av en verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under en mandatperiod. Den skall tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.


Läs mer

chevron_rightStadgar chevron_rightVerksamhetsplan och berättelse