Föreningens styrelse har under 2016 arbetat fram ett informationsmaterial i powerpoint. Ta del av den här.

06-03-2017

Föreningen För Familjecentralers Främjandes styrelse har under 2016, på uppdrag av medlemmarna, arbetat fram ett nytt informationsmaterial (power point). Syftet med materialet är att ge en grund för vad en familjecentral är, bakgrund och nuläge, regelverk och stöddokument. Materialet avslutas med mervärden av en familjecentral. Målgrupp för materialet är framförallt riktat till beslutsfattare.

Nedladdningsbara filer