Forskningsprojekt: Att stärka föräldraskapspraktiker och förmågor i tider av temporaritet: En studie om förebyggande socialt arbete på familjecentraler med familjer som migrerat till Sverige

30-05-2022

Forskningsprojekt: Att stärka föräldraskapspraktiker och förmågor i tider av temporaritet: En studie om förebyggande socialt arbete på familjecentraler med familjer som migrerat till Sverige

 

Denna enkät vänder sig till alla socialarbetare och samordnare för alla familjecentraler i Sverige. Enkäten ingår i ett forskningsprojekt vid Högskolan Väst i samverkan med Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF).

 

Projektet syftar till att studera hur förebyggande socialt arbete på familjecentraler kan vara ett stöd för småbarnsfamiljer som migrerat till Sverige. Många familjer som väntar på asyl, fått tillfälliga uppehållstillstånd eller nekats asyl lever under ovissa och tillfälliga förhållanden.  Ett antagande är att en sådan tillvaro gör det svårt att planera nuet och förutsäga framtiden, t.ex. vad gäller boende, ekonomi och sociala relationer.  I denna studie benämns detta som temporära livsvillkor. Information om vad deltagande i studien innebär finner du i bifogad pdf där vi redogör för hur projektet går till. Vidare finns information om hur vi kommer att tillvarata den insamlade datan, hur du får information om resultatet och att deltagandet i studien är frivilligt.

 

Du ger ditt samtycke till deltagande genom att svara på enkäten.

Enkäten är öppen fram till den 21 juni och tar max 10 minuter att besvara. Om du har frågor gällande enkäten skicka dessa till familjecentralenkat@hv.se

Klicka här för att besvara enkäten:

https://forms.office.com/r/7WL5N5jZTA

Forskningspersonsinformation enkät