Svar till: Integrering av utlandsfödda föräldrar i familjecentralens verksamhet

Hem Forum Mötesplatsen Integrering av utlandsfödda föräldrar i familjecentralens verksamhet Svar till: Integrering av utlandsfödda föräldrar i familjecentralens verksamhet

#3164 Svar

Åsa Jernström

Hej! I Kramfors kommun så har vi riktad verksamhet till de asylsökande familjerna, men vi har även en hel del PUTade familjer i vår verksamhet. Vi har öppna asylförskolor och grunden till den välbesökta verksamheten är att vi gör hembesök och presenterar oss och vår verksamhet. Vi arbetar efter vår ”Kramforsmodellen”, vilken är i tre steg. Vi erbjuder pedagogisk verksamhet 15 timmar i veckan och utöver det så har vi både föräldragrupper, mammagrupper och pappagrupper under eftermiddagarna där vi bl.a. erbjuder spädbarnsmassage och vårt egna föräldragruppsmateria ”Leva tillsammans”. I detta material tar vi upp ca 15 olika teman och vi har utformat det utifrån det vi anser att föräldrarna behöver veta och det är även baserat på föräldrars önskemål. I vår verksamhet får man som familj träffa likasinnade som varit med om samma flykt till Sverige, vilket gör att det är en början på sin bearbetning och man får också känna att man inte är helt själv med sina upplevelser.
Finns mer info om detta på vår hemsida eller hör av er till mig via mail, så kan ni får mer information. 🙂
Med vänlig hälsning Åsa Jernström