Svar till: Jämställt föräldraskap

Hem Forum Mötesplatsen Jämställt föräldraskap Svar till: Jämställt föräldraskap

#3261 Svar

Annica Lindén

Hej Eva och Marika!
Tack för era svar.På en av familjecentralerna i Nyköping har vi skrivit fram det jämställda föräldraskapet i vår verksamhetsplan för 2017. Vi kommer att ägna en planeringsdag/studiedag åt att inventera var vi står idag i arbetet och utifrån det göra en mer detaljerad plan. Under året kommer vi att läsa litteratur i ämnet tillsammans och söka vetenskaplig forskning att stödja arbetet på. Vi ha också tagit del av materialet: En förälder blir till. Det planeras också för en dag i höst för Familjecentralerna i Sörmland med fokus på det jämställda föräldraskapet. Ett spännande arbete har vi framför oss!