Svar till: Föräldragrupper

Hem Forum Mötesplatsen Föräldragrupper Svar till: Föräldragrupper

#3423 Svar

carina Wahlqvist

Våra föräldragrupper ser ut så här. BMM erbjuder sina blivande föräldrar att delta en heldag, under den dagen bjuds vi BVC in och berättar om vad som händer när barnet är fött. Kurator går in en stund och pratar om att bli en familj och trycker särskilt på att båda föräldrarna är lika viktiga för barnet. Det har bidragit till att det har blivit fler pappor som deltar i BVC:s föräldragrupper. Samordnare/pedagog går in en stund och berättar om familjecentralens verksamhet som helhet med öppna förskolan. Övrig tid har BMM själva.
När sedan barnet är fött inbjuds alla föräldrar att delta i BVC:s föräldragrupper., dit de måste anmäla sig. BVC:s föräldragrupper är på 4 tillfällen och varje tillfälle har ett tema,
Tema 1, Den första tiden och att bli en familj, här deltar barnmorskan del av tid.
Tema 2, Lita på sig själv här deltar pedagog/samordnare.
Tema 3, Mat och sömn detta tillfälle har BVC själva.
Tema 4, Att visa känslor. här deltar kurator.
Hela programmet utgår ifrån ett dialogbaserat förhållningssätt med ett kompendium som är framarbetat utifrån Jesper Juuls bok ” ditt kompetenta barn. Ansvarig för föräldrastödsprogrammet är Halldora Altvall f.d. skolläkare /Kungälv
Träffarna ligger på eftermiddagarna.