Svar till: Förskollärarens tillhörighet

Hem Forum Mötesplatsen Förskollärarens tillhörighet Svar till: Förskollärarens tillhörighet

#3495 Svar

Annica Lindén

Jag har arbetat på två olika familjecentraler och tillhört både Barn- och Utbildning och Socialtjänst. Jag kan se både för- och nackdelar med båda tillhörigheterna på olika sätt. Jag tror inte att för/nackdelar alltid har att göra med tillhörighet utan också med chefers kunskaper och intresse för verksamheten. Jag tyckte att det var bra att tillhöra BU på det sättet att jag höll mig au jour med vad som var på gång i förskolorna och hade naturliga mötesplatser med pedagogerna på förskolan och hade ofta möjlighet att delta i förskoleriktade utbildningar. Den biten ser jag som svårare nu när jag tillhör SOC, ja får anstränga mig mer för att hålla koll på ”förskolevärlden”. Å andra sidan har jag nu en chef som på ett helt annat sätt är kunnig om och förstår den sociala biten av uppdraget i öppna förskolan. Lite av både och vore kanske det bästa… 🙂