Svar till: tips på familjecentraler som erbjuder insatser till utrikes födda föräldrar?

Hem Forum Mötesplatsen tips på familjecentraler som erbjuder insatser till utrikes födda föräldrar? Svar till: tips på familjecentraler som erbjuder insatser till utrikes födda föräldrar?

#6985 Svar

Pia Forseth Lien

Kråkans öppna förskola ingår i Enköpings familjecentral och erbjuder SFI liknande undervisning två gånger i veckan för de föräldrar som är hemma med små barn och inte har barnomsorg. Undervisningen sker under normala öppettider och är integrerad i verksamheten vilket medför en naturlig kontakt mellan föräldrar från många olika kulturer.
Vi har även med barnmorska, kurator och sköterska från bvc vid några av dessa träffar samt bibliotek som vi har ett nära samarbete med.
Under många år har vi haft en språkvärd med arabiska som modersmål som på ett smidigt sätt överbryggat vissa språkproblem och även inspirerat främst kvinnor att våga ta för sig och söka vidare utbildning. Att hennes modersmål är arabiska har inte varit det viktigaste utan hennes möjlighet att kunna förstå det utanförskap man kan känna i ett nytt land och ge framtidstro. Många utlandsfödda föräldrar besöker oss även på icke ” SFI tid” och skapar nya relationer även med svenskfödda föräldrar.