Svar till: gemensam plattform på fc googel drive eller teams

Hem Forum Mötesplatsen gemensam plattform på fc googel drive eller teams Svar till: gemensam plattform på fc googel drive eller teams

#7224 Svar

Sara Pang

Hej!
Vi har startat upp en drive funktion till styrgruppen och en annan då vi arbetar med utökade hembesök.
Istället för att alla använder sina privata mail kan man skapa en mailadress med lösenord som alla berörda har tillgång till. Kan dock bli sårbart om personal slutar och fortfarande har tillgång till dokument. Vi skall stämma av med jurist kring det. Vi har valt att inte ha sekretessbelagt material på Drive . En ytterligare bonusfunktion är att ni får tillgång till en gemensam kalender.

Sara Pang, Hjällbo Familjecentral, Göteborg