Svar till: tips på familjecentraler som erbjuder insatser till utrikes födda föräldrar?

Hem Forum Mötesplatsen tips på familjecentraler som erbjuder insatser till utrikes födda föräldrar? Svar till: tips på familjecentraler som erbjuder insatser till utrikes födda föräldrar?

#7241 Svar

Annica Lindén

På familjecentralen i Brandkärr har vi sedan årsskiftet en somalisktalande ”Kulturtolk” anställd på 100%. Basplaceringen är i den öppna förskoleverksamheten men till för alla verksamheter att ha tillgång till. En trygghet för nya familjer med sämre språkkunskaper att få hjälp till rätt stöd och en stor hjälp till personalgruppen som ges kunskaper om just den här gruppens kultur och bakgrund.
Förebyggande socialtjänsten, Kuratorerna, ger tillsammans med Kulturtolk möjlighet att delta i föräldraskapsstödsprogrammet ABC, med somaliskt språkstöd. Också föräldraskapstödsprogrammet ”Föräldraskap i Sverige” ges med somaliskt språkstöd.
Sedan höstterminens start har ett samarbete med Campus Nyköping och SFI påbörjats. Föräldralediga erbjuds möjlighet att träna svenska med en SFI-lärare en dag i veckan (3h). Aktiviteten sker under ordinarie öppettider och föräldrarna har sina barn med sig.
Den centrala placeringen i ett segregerat bostadsområde och god kontakt med kommunservicekontoret gör att många utlandsfödda föräldrar och blivande föräldrar besöker alla våra verksamheter. Kulturtolken har också bidragit till att fler personer använder sig av kuratorernas stöd. Tack vare BVC:s och BMM:s större upptagningsområde besöker även en del svenskfödda familjer verksamheten vilket gynnar integrationen då föräldrar möts och umgås framförallt i den öppna förskolan.