Svar till: Neddragning i vår verksamhet

Hem Forum Mötesplatsen Neddragning i vår verksamhet Svar till: Neddragning i vår verksamhet

#7648 Svar

Julia Allheim

Hej
Så tråkigt att höra 🙁
I Göteborg har vi 21 kommunala öppna förskolor varav 10 ligger i familjecentraler. Det har under en längre tid varit en politisk vilja att satsa på familjecentraler samt på familjecentrerat arbetssätt som (väldigt kortfattat) handlar om att arbeta i samverkan i tidiga insatser även när man inte är samlokaliserade, och där är ju öppna förskolan en väldigt viktig aktör och arena. I höstas kom dock ett förslag i förskolenämnden om att lägga ner de öppna förskolor som inte tillhör familjecentraler. Det går verkligen stick i stäv med det utvecklingsarbete som pågår kring familjecentrerat arbetssätt. Det blev väldiga protester från alla möjliga håll (det går bl.a. att hitta en hel del i media) så därför valde politiken att avvakta med beslut och ge förvaltningen i uppdrag att göra en utredning som ska ligga till grund för beslutet, den pågår nu. Parallellt med det görs också en inventering av familjecentralerna i staden, och jag tror att båda dessa rapporter kan vara intressanta för er att ta del av. Där kommer också framgå hur mycket personalresurser som öppna förskolorna har. Men 75% låter extremt lite. Vi har någon enstaka öppen förskola i Göteborg som har mer begränsad personal men de allra flesta skulle jag tro har ca 2 heltidstjänster.

Vänlig hälsning
Julia Allheim
Koordinator familjecentrerat arbetssätt & samordnare på familjecentralen Sandarna
Göteborgs stad, Majorna-Linné