Svar till: Nedläggningshot

Hem Forum Mötesplatsen Nedläggningshot Svar till: Nedläggningshot

#88 Svar

Inger Öberg

Hej Karina!
Vi (Familjecentralen i Laholm)hade samma hot hängande över oss för 3 år sedan. Vi skrev också en konsekvensanalys men det som blev avgörande för våra politiker var att föräldrarna engagerade sig så kraftigt för Öppna förskolan. Bla bjöd de in sig själva till nämndens möte och berättade vad verkamheten betydde för dem. De tog också kontakt med tidiningarna mm.
Vill du skriva om de ekonomiska vinsterna med ÖF så har Sven Bremberg på Folkhälsoinstitutet mycket tänkvärda ekonomiska analyser i sin bok om Föräldrastöd ”Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av föräldrastöd”. Lycka till!
MVH
Inger Öberg, Familjecentralen i Laholm