Svar till: Fokusområden

Hem Forum Mötesplatsen Fokusområden Svar till: Fokusområden

#9215 Svar

Malin Hedlin

Hej
Jag arbetar på en Familjecentral i sthlm. Vi har under ett par år haft ett gemensamt Tema i huset som vi gemensamt bestämmer och fördjupar oss i på olika sätt exempelvis; föreläsningar, litteratur m.m .
Temat skall vara ngt som vi ser är av betydelse för våra besökare/familjer. Vi hittar olika och ibland nya arbetsverktyg som kan användas i det dagliga arbetet och vi får en gemensam kunskap som i bästa fall ger en tydligare röd tråd för våra besökare vem de än träffar när det handlar om just det specifika temat.
2022/2023 är vårt tema ; MAT.
Med vänlig hälsning Malin