God fortsättning & gott nytt år!

10-01-2020

Så står vi inför ett nytt år och ett nytt decennium. För året 2020 ser vi fram i mot den årliga regionala Familjecentralsdagen som kommer att gå av stapeln den 23 april i Östersunds kommuns lokal ”Österäng” i Östersund.

Dessutom ser vi fram i mot den årliga nationella konferensen i Malmö den 12-13 maj med det passande temat, nu när Barnkonventionen är lag! – ”Om barnrätt och det tidiga livet”.