Föräldraskapet är en källa till glädje, men alla föräldrar stöter förr eller senare på utmaningar. I samtal med andra föräldrar och professionella går det att hitta potentiella lösningar genom andras erfarenhet och kompetenser. Föräldraskapsleken innehåller 52 kort som startar samtal inom åtta teman: vardagen i familjen, jämställdhet, föräldrarollen; välmående, utvidgat föräldraskap, relationen till barnet; parrelationen och barnets sömn-, mat och lekvanor. Du får också med en guide som ger förslag på hur du använder korten och bakgrunden till innehållet.
Här finns det information om vart du får tag i materialet