Regionala kontaktpersondagar

Som styrelsens förlängda arm finns i alla regioner en eller flera regionala kontaktpersoner. Varje år träffas styrelsen och de regionala kontaktpersonerna tillsammans ett par dagar för kompetensutveckling, diskussion och reflektion kring nuläge och framtid kring FFFF:s och familjecentralernas arbete. Om du vill veta mer om vad det innebär att vara regional kontaktperson finner du information under fliken ”Om oss” -> profession och uppdrag