Utbildningar

Att leda utan att vara chef

Att vara samordnare på familjecentral är speciellt – en fantastisk möjlighet att vara med och påverka utvecklingen och stödja samverkan mellan familjecentralens olika professioner och verksamheter. Möjligheterna kan förstås också upplevas som utmaningar, beroende på förutsättningarna. Att kunna leda utan att vara chef ställer extra krav på att det är tydligt för alla i verksamheten vad uppdraget innebär och att samordnaren känner sig trygg i sin roll.

Syftet med utbildningen är att öka förståelse för samordnarrollen, både ur personligt och organisatoriskt perspektiv , få praktiska tips och verktyg i sin vardag på familjecentralen samt att dela erfarenheter och nätverka med andra samordnare.

Läs mer i inbjudan.