Medlemslistan är uppdaterad!

28-04-2020

Medlemslistan har under våren blivit uppdaterad. Listan hittas under fliken ”Om oss” och FFFF och där kan man se om man betalt sin medlemsavgift.