Skapa ny kategori

Dokumentationen är uppdelade i kategorier. Ett dokument kan tillhöra en eller flera kategorier. En kategori visas inte på hemsidan om den inte innehåller någon dokumentation.

Instruktioner

Använda ny kategori

När du skapat en ny kategori syns den inte på hemsidan förräns det finns dokumentation tillagd i kategorin.

Instruktioner

Ändra användaruppgifter

Här visas hur du går tillväga för att ändra användaruppgifter. Längst ner på sidan kan du även ändra lösenord för andra användare om det är någon som har svårt för att använda ”glömt lösenordsfunktionen”

Instruktioner

Lägg till rad i tabell

Med den nya tabellknappen kan du lägga till rad före, efter, eller ta bort rad.

Instruktioner