Jämställt föräldrastöd

13-11-2017

9 November var det inspirationsdag för alla Familjecentraler i Södermanland.

Mats Berggren föreläste om Jämställt Föräldrastöd

Erfarenheter utbytes och det var en mycket givande dag.

Bifogar åhörarkopior

Nedladdningsbara filer