Kallelse till Årsmöte

10-05-2015

Årsmöte för Föreningen för Familjecentralers främjande (FFFF)

Datum: 19 maj 2015

Tid: kl. 16.30-17.50

Plats: Svenska mässan Göteborg

För dagordning, se bifogat dokument.