Kampanjvecka ”Spela roll”

18-01-2019

I år uppmärksammas familjecentralerna under kampanjveckan ”Spela Roll” som infaller v 7. Då uppmärksammas hur samverkan mellan olika verksamheter och samhällsaktörer spelar roll för barn till föräldrar som dricker för mycket. Detta med fokus på familjecentraler. Kampanjen Spela Roll! har återkommande betonat vikten av tidig upptäckt och insatser för att hjälpa barn som påverkas negativt av vuxnas alkoholkonsumtion. Samtliga av familjecentralernas verksamheter har goda möjligheter att göra just detta genom att ge information, ställa frågor och vara lyhörda. Familjecentralerna har en viktig roll i förhållande till alla barns rätt till trygga och goda uppväxtvillkor.

https://duspelarroll.se/om-kampanjen/