Kartläggning av antal familjecentraler

04-05-2015

I familjecentralens brokiga historia har gräsrötters engagemang lagt grunden för fortlevnad och utveckling. Hur många familjecentraler finns idag? Föreningen har kartlagt antalet familjecentraler.

Läs mer i denna pdf.

 Kartläggning_familjecentraler (59 KB)