Uncategorized

Information om Familjecentralskonferensen 2021

Förra året tog vi beslut om att flytta konferensen ett år framåt i tiden på grund av det smittläge som då rådde i landet. Ingen

Samordnarträff

Digitalt möte den 26/1 2021 kl. 13-14.30

Nätverksmöten våren 2021

Nu har vi bokat vårens nätverksmöten! Första mötet den 18 mars är för samordnarna i Göteborgsområdet och den 22 april är det för alla professioner

”Framtidens ANDTS-strategi”.

Framtidens ANDTS-strategi 4 nov 2020 4 nov 2020 arrangerade IOGT-NTO tillsammans med 21 andra organisationer ett seminarium på temat Framtidens ANDTS*-strategi. Seminariet inleddes med ett

Uppdaterad ”verktygslåda” från SKR

SKR har gjort en verktygslåda med tips för språk och integration i Öppen Förskola. Den är nu uppdaterad med ett kapitel om När verksamheten inte

Samordnarträff i Skara 22 oktober -20

http://familjecentraler.se/wp-content/uploads/2015/05/dokumentation-fran-Samordnartraff-pa-Skaras-Familjecentral.pdf

Nätverksmöte 3 december

Nätverksmöte för alla Tema: Barnkonventionen Träffen sker digitalt den 3 december 2020 klockan 14-16