Årskonferens

Vi ser fram emot  att den 24-25 april 2024 att få träffas under två dagar i Jönköping, Dessa dagar  kommer att vara laddade med högintressanta föreläsningar, nischade seminarier och förstås en massa kunskapsutbyte kollegor emellan. Nästa års tema  kommer att vara ”Föräldrasksapsstöd i tiden” Från den 22 november kan man anmäla sig till konferensen via länken nedan.

Familjecentralskonferens 2024

Vill du vara utställare på konferensen, kontakta martina.s.larsson@rjl.se       


Läs mer

chevron_rightAnsökningshandlingar