Att leda utan att vara chef

05-06-2020

Välkommen på en kurs som riktar sig till dig som är samordnare på en familjecentral! 10-11 november 2020.

Förhoppning var att kunna genomföra utbildningen – Att leda utan att vara chef i Göteborg den 10-11 november men Covid-19 smittan ökar och det är fler och fler kommuner och regioner som har fått hårdare restriktioner angående resor och deltagande vid fysisk träffar än tidigare.
Vi flyttar därför utbildningen framåt i tiden. Vi har inte tagit beslut om nya datum men förhoppningen är att kunna genomföra så snart som möjligt under 2021.

 

Inbjudan – Att leda utan att vara chef