Jönköpingsmodellen

Modell för uppföljning och kvalitetssäkring av familjecentraler i Region Jönköping

I Region Jönköping har ett utvecklingsarbete pågått sedan 2011 med att utveckla en modell för kvalitetssäkring och  verksamhetsuppföljning utifrån den kollektiva kunskap som  länets familjecentraler genererar.  Forskaren Agneta Abrahamsson vid FoUrum, Regionförbundet Jönköpings län tillsammans med verksamhetsutvecklaren på centrala barnhälsovården, Ann-Charlotte Lilja, utvecklade modellen för självreflektionsinstrumentet, som är utvärderat på uppdrag av FFFF och beskrivs i separat rapport.
Det slutliga dokumentet består av flera delar; självreflektion, föräldraenkät och slussningsstatistik samt en modell för hur verksamhetsplan/ uppföljning är kopplat till utveckling. Detta material är framarbetat tillsammans med samordnare och chefer från länsledningsgrupper i länet. Den sista delen, mall för verksamhetsplan, är en vidareutveckling som är utvecklad av Jönköpings kommuns ledningsgrupp och samordnare i samverkan med verksamhetsutvecklare på centrala barnhälsovården.

Kontaktpersoner:

Region Jönköping: ann-charlotte.lilja@rjl.se
Jönköpings kommun: marie.hjalmaro@jonkoping.se