Bli medlem

Fyll i medlemsansökan via formuläret nedan och skicka det digitalt.

Medlemsavgifter

FFFF är en ideell förening där medlemsavgiften är nödvändig för föreningens överlevnad. Föreningen har i dagsläget inga externa bidragsgivare. Detta innebär att utan medlemsavgifter kan inte förening existera.

Kollektivt medlemskap är till för de professioner som jobbar på en familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet samt andra aktörer på lokal, regional eller nationell nivå som vill stödja föreningens verksamhet.

Enskilt/personligt medlemskap är till för personer som är intresserade av familjecentralernas arbete och utveckling men som inte arbetar direkt i verksamheten.

För ny medlemsansökan fr o m oktober gäller betald medlemsavgift året ut samt för nästkommande år. Är du redan medlem kommer ny faktura att skickas ut automatiskt. Vi har ej möjlighet att skicka ut kvitto på gjord inbetalning. Medlemslistan på hemsidan uppdateras ca en gång per kvartal.

Ett kollektivt medlemskap, alltså för en FC eller FC-liknande verksamhet är 1500 kr per år. Som enskild medlem kostar det 300 kr.

Medlemsavgiften möjliggör att föreningen kan:

  • Ha en aktuell hemsida med ny forskning, aktuella utbildningar inom området, mycket material samlat och även vad som är på gång ute i landet.
  • Anordna seminariedagar för de olika professionerna. Dagarna syftar till att vi tillsammans med er medlemmar kan dokumentera och tydliggöra arbetet på familjecentralerna
  • Stödja de regionala kontaktpersonerna i deras arbete
  • Arrangera en årlig nationell konferens med aktuella teman och föreläsare med dignitet
  • Delta som part i olika regionala, nationella och internationella organisationer
  • verka som remissinstans och föra familjecentralernas intressen
Medlemsansökan

Medlemsansökan

Medlemstyp
Medlemskap
Faktureringsadress

Faktureringsinformation