Nu har vi lagt upp en uppdaterad medlemslista, här kan du också se om din familjecentral har betalat medlemsavgift för 2020, uppdaterad 200731