Nationell familjecentralkonferens i Göteborg 19-20 maj – Svenska Mässan

09-05-2015

bild

Årets konferens uppmärksammar familjecentralens möjlighet att skapa stödjande strukturer för jämlik hälsa och social hållbarhet samt sammanhang för barn och deras föräldrar.

Följande temaområden belyses på föreläsningar och seminarier under två dagar:

  • Det generella välfärdsarbetet
  • Styrning och ledning i samverkan
  • Barn och föräldrar
  • Arena för integration och mångfald
  • Verksamhet i praktiken