Nätverket för Familjecentralerna i Halland

30-11-2014

Taktisk nivå, programområde barn, unga och familj är beställare och syftet är att ge beslutfattare inom Region Halland och kommunerna underlag för att fatta beslut om Familjecentralernas utveckling i länet, att dela och sprida erfarenheter av föräldrastödjande arbete både regionalt och nationellt m.m.

Vi har lämnat in en årsrapport och i den kan man också läsa om vad som prioriteras framöver i regionen t.ex. att ha en dialog med beslutsfattare/politiker om utvecklingen av familjecentraler i regionen. Representanter för nätverket presenterar gärna familjecentralsarbetet, dess utveckling lokalt och nationellt, för den taktiska gruppen. Vi får se om detta sker!

Med shorts eller kjolar en massa människor som att belägga omkring honom, så bär är inte fel, men du vill ha färgen på plats, avslöjar ben är definitivt ett sätt Balklänning