Nätverksträff för Familjecentraler i Skaraborg i Tidaholm den 22 oktober kl.8.30-15.30

30-09-2019

2019 Tidaholm ”Konflikthantering: förstå, förebygga och kommunicera” med Petra Krantz
Lindgren, beteendevetare. SAM-KRAFT är ett tvärprofessionellt team inom barnomsorgen i
Tidaholms kommun.