Nätverksträffar – minnesanteckningar

30-11-2014

Nätverksträff  hösten 2014, Familjecentralen Skogstorp, Falkenberg. Innehållet vid denna nätverksträff var bl.a. FFFF:s styrelsearbete, årlig konferens, regionala nätverk, utveckla yrkesrollerna, nationellt ansvarstagande, självvärderingsinstrument, barnkonventionen och annat smått och gott.

POSITIVA MÖTEN – Lena Naenfeldt, folkhälsoutvecklare, inspirerade oss och vi fick vara aktiva kring temat – Hur vi kollegor bemöter varandra påverkar arbetsklimatet vilket i sin tur påverkar våra möten med familjerna. Känner vi oss trygga med varandra och upplever arbetsklimatet som positivt  får det positiva effekter på mötet med familjen.

Nästa års nätverksträff blir troligtvis i Halmstad, i ett större format genom bl.a. länsstyrelsen, folkhälsoutvecklare i regionen och föräldrastödsaktörer. Vi hoppas på detta Bröllopsklänningar!