Nu finns information om föräldraskap till nyanlända föräldrar på webbplatsen informationssverige.se

09-05-2017

På webbplatsen informationssverige finns information om föräldraskap för nyanlända föräldrar. Informationen finns på flera språk och är sorterad efter barnens ålder och utifrån olika teman, t ex barnets rättigheter, skola och barnens hälsa.

 

https://www.informationsverige.se/Svenska/Barn-och-foraldrar/Sidor/Foraldraskap.aspx