Avslutade

Riskbruksprojektet 2009-2011

Familjecentraler och riskbruk Föreningen för Familjecentralers Främjande drev under perioden mars 2009 till december 2011 ett projekt i nära samverkan med nationella Riskbruksprojektet. Föreningens projekt