Pågående

Familjecentralsdialog

Familjecentralsdialogen är en medskapande process som möjliggör för viktiga samtal om gemensamma utmaningar rörande familjecentralers verksamhet. Motivet till Familjecentralsdialogen är att det ofta är brist

Projekt SAM-verkstad

Metodmaterialet nu framtaget och kan laddas ner!!! Utbildningsmaterialet SAM-verkstad är nu framtaget i tryckt form och använt samt spritt i samband med de utbildningsdagar som