Projekt

Familjecentralsdialog


Familjecentralsdialogen är en medskapande process som möjliggör för viktiga samtal om gemensamma utmaningar rörande familjecentralers verksamhet. Motivet till Familjecentralsdialogen är att det ofta är brist
Läs mer

Projekt SAM-verkstad


Metodmaterialet nu framtaget och kan laddas ner!!! Utbildningsmaterialet SAM-verkstad är nu framtaget i tryckt form och använt samt spritt i samband med de utbildningsdagar som
Läs mer

Riskbruksprojektet 2009-2011


Familjecentraler och riskbruk Föreningen för Familjecentralers Främjande drev under perioden mars 2009 till december 2011 ett projekt i nära samverkan med nationella Riskbruksprojektet. Föreningens projekt
Läs mer