Familjecentralsdialogen är en medskapande process som möjliggör för viktiga samtal om gemensamma utmaningar rörande familjecentralers verksamhet. Motivet till Familjecentralsdialogen är att det ofta är brist på tid och utrymme att prata om hur familjecentralen ska ta sig an nya utmaningar eller att omvärldsbevaka hur andra familjecentraler arbetar med liknande frågor. Styrelsen har beslutat att under 2021 sponsra  detta med 15 000 kr/region. (Max 5 st/år)

Familjecentrals-Dialogen-Erbjudande 2021