Rambölls kartläggning och utvärdering av FC klar

10-05-2015

Nu är äntligen Rambölls kartläggning och utvärdering av FC klar. Vi i styrelsen ska skicka en sammanställning till Socialdepartimentet med synpunkter, reflektioner och tankar om denna och för att få mer tyngd i den behöver vi er hjälp. Vi vill därför ber er medlemmar att läsa igenom den och skicka era synpunkter, reflektioner och tankar till anna-maria.troedsson@bjuv.se senast den 16/3 så gör hon en sammanställning.

Se bifogade dokument.